loading....

Tentang Permainan Bantu Mencari

Pencipta: Syamsul 'isul' Arifin

Website: www.isul.net

Pengisi suara: Embun Saliha

dibuat dengan menggunakan software open source GNU/Linux Debian.

Aplikasi: GIMP, Krita, Pluma, LMMS, Inkscape, Brackets

Script: JQuery. Tester : Firefox, Chrome

2018