Seni


Bermain Pasir Itu Menyenangkan

    AnggunPaud - Pada waktu kegiatan pembelajaran, ada seorang anak bernama Ali yang tidak terdengar suaranya, di saat teman - temannya asyik berseru “ Bunda, bunda, bunda.....” . Bermaksud untuk mendapatkan perhatian dari Bunda. Perhatian dan kasih sayang dari…

Manfaatkan Lagu untuk Mendidik

      AnggunPaud -  Selain diciptakan untuk hiburan, lagu juga diciptakan sebagai media untuk mendidik. Lewat syair atau liriknya sebuah lagu mengandung pesan atau amanat yang harus dicermati baik oleh penyanyi maupun pendengarnya. Oleh karena itu lagu dapat dikategorikan…

Nilai Moral Pendidikan Cerita Anak

    Anggunpaud - Setiap manusia dihadapkan oleh banyak norma dalam lingkungan masyarakat sehingga tidak memungkinkan seorang manusia hidup dan bertindak sekehendak hatinya terlepas dari manusia lain. Nilai pendidikan moral berkaitan dengan ajaran baik buruk yang berlaku di masyarakat mengenai…